Isecanje za staklo

Cene isecanja za staklo (na skici) se dodaju na cenu vrata. Staklo se racuna posebno prema izboru kupca. Ispod skice je prikazana sifra isecanja.

* Nije moguce za vrata 1600 Folija

Dvokrilna vrata